Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy - część działki nr 2603 o pow. 18400 m2, położonej w Wyszkowie, okolice ul. Pałacowej i ul. 3 Maja.

Liczba odwiedzających: 301

BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późń. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków 


przeznaczonych do dzierżawy:


-      część działki nr 2603 o pow. 18400 m2, położonej w Wyszkowie, okolice ul. Pałacowej i ul. 3 Maja.


 


                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                Burmistrz Wyszkowa


                                                                                                                                                                                Grzegorz Nowosielski