Uroczystości pogrzebowe ks. Szulca

Liczba odwiedzających: 1411
Wyszków pożegnał honorowego obywatela


6 grudnia br. w kościele pw. św. Wojciecha w Wyszkowie odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza kanonika Stanisława Szulca – wieloletniego proboszcza tej parafii, honorowego obywatela Gminy Wyszków.
Mszy świętej przewodniczył biskup łomżyński Stanisław Stefanek. W pogrzebie, oprócz rzeszy wiernych, wyszkowian oraz mieszkańców gminy i powiatu, władz samorządowych, uczestniczyło również kilkudziesięciu księży z dekanatu wyszkowskiego, diecezji łomżyńskiej, płockiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

Sylwetkę zmarłego oraz wspomnienie o nim przybliżył ks. infułat prof. dr hab. Wojciech Góralski, Protonotariusz Apostolski przy Diecezji Płockiej. To właśnie z jej terenu pochodził ks. Szulc. W Płocku ukończył najpierw niższe, następnie wyższe seminarium duchowne, wiele lat posługi duszpasterskiej spędził w parafiach na terenie tej właśnie diecezji; były to lata przed wydaniem przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. bulli papieskiej "Totus Tuus Poloniae Populus", na mocy której m.in. dekanat wyszkowski włączono w obszar diecezji łomżyńskiej.

Zmarłego wspominał również obecny proboszcz parafii, ks. Roman Karaś, podkreślając, jak wiele ks. spuścizny materialnej lecz przede wszystkim duchowej i ludzkiej pozostawił po sobie jego poprzednik.
Ks. Szulca żegnali również m.in. przedstawiciel rady parafialnej, księża, wierni, jak również starosta wyszkowski oraz burmistrz Wyszkowa, Grzegorz Nowosielski, który zmarłego pożegnał słowami:

"Każdy człowiek żyjąc pozostawia po sobie ślad, jego życie zahacza o przeszłość, sięga w przyszłość. Jednych ślad zaledwie piórkiem jest pisany, innych – wyryty w skale. Piękne życie księdza kanonika Stanisława Szulca to szczególny fragment historii Wyszkowa. Zaledwie kilka miesięcy temu dopełniliśmy ją, nadając Mu tytuł Honorowego Obywatela Gminy Wyszków, w uznaniu jego zasług dla miasta, za krzewienie miłości do ziemi wyszkowskiej, za serdeczną i pełną humanizmu więź z mieszkańcami. Ta wielkość księdza Stanisława Szulca – jako człowieka, kapłana, obywatela, wyszkowianina – zamknięta w jego skromności - budzi najwyższy szacunek. Człowiek, który całe życie poświecił innym, opiekun chorych i niepełnosprawnych, niestrudzony pielgrzym, przewodnik duchowy wyszkowian – miał w sobie tę niezwykłą godność i pokorę zarazem, przynależną tylko wybitnym osobowościom. Odszedł autorytet – i będzie brakować współczesnym jego siły charakteru, życiowej mądrości, wrażliwości i odwagi. Pozostaną wartości, którym ksiądz Stanisław Szulc był wierny i których był symbolem. Wierność tym wartościom traktuję jako nasze, wobec niego zobowiązanie.
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płac
i"

Ks. kan. Stanisław Szulc spoczął na cmentarzu komunalnym w Wyszkowie, tuż obok kilkumetrowego krzyża, który sam przed kilkoma laty poświęcił.

Gminę Wyszków, prócz burmistrza Wyszkowa, na uroczystościach reprezentowali również jego zastępcy, Adam Mróz i Adam Warpas, a także Przewodniczący Rady Miejskiej, Józef Biernacki, wraz z gminnymi radnymi.

Kliknij i zobacz galerię zdjęć z uroczystości pogrzebowych.