UKS Jedynka - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 pt. "UKS Jedynka - Eko drużyna".

Liczba odwiedzających: 684
PKS.525.6.2019 z dnia 1.10.2019