Odłapanie psa rasy foksterier. Kamieńczyk godziny popołudniowe 16.08.2019

Liczba odwiedzających: 548
Informacje dotyczące odłowionych zwierząt - Pan Hubert Kośnik tel 734-401-259.