„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez stworzenie terenów zieleni w Wyszkowie” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach Działania 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

Liczba odwiedzających: 1720