Otwarty konkurs ofert skierowany do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Wyszków, na realizację zadań z zakresu upowszechniania i rozwoju sportu w 2019r. (II półrocze)

Liczba odwiedzających: 688
Ogłoszenie PKS.423.2.2019 z dnia 30.05.2019