"WzMOCnij swoje otoczenie!"

Liczba odwiedzających: 1206
Umieszczono: 11.03.
Rozpoczął się nabór wniosków w konkursie dobrosąsiedzkim "WzMOCnij swoje otoczenie" organizowanym w gminie Wyszków przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego projektu związanego z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, czy aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w jego wdrożeniu.

Zrównoważony rozwój i dbałość o otoczenie, w którym PSE prowadzą działania związane eksploatacją czy rozwojem infrastruktury liniowej i stacyjnej, są jednym z priorytetów Spółki. Konkurs "WzMOCnij swoje otoczenie", to szansa dla gminy Wyszków na realizację projektu odpowiadającego lokalnym potrzebom i oczekiwaniom jej mieszkańców.
Nabór wniosków konkursowych rozpoczął się 18 lutego i potrwa do 8 kwietnia 2019 r. Zwycięski projekt otrzyma dofinansowanie w wysokości nawet 20 000 zł. Grant zostanie przeznaczony na pokrycie kosztów realizacji projektu, który będzie wywierał pozytywny wpływ na lokalną społeczność i pozostawi po sobie trwały ślad.

Do konkursu można zgłaszać projekty w siedmiu kategoriach:
- Rozwój wspólnej przestrzeni publicznej
- Oświata
- Środowisko
- Aktywizacja życia społecznego i kulturalnego
- Zdrowie i opieka medyczna
- Mała infrastruktura
- Inne inicjatywy mieszczące się w celach Konkursu

Uczestnicy konkursu mogą uzyskać m.in.: pokrycie kosztów prac budowlanych, kosztów remontów, kosztów zagospodarowania przestrzeni zielonych, a także wsparcie finansowe na budowę miejsc aktywności fizycznej lub zakup nowych sprzętów przeznaczonych do szkół, ośrodków zdrowia czy gminnych ośrodków kultury. Idea konkursu "WzMOCnij swoje otoczenie" jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą autorskimi projektami aktywnie zmieniać swoją okolicę.
Organizowany przez PSE konkurs skierowany jest nie tylko do gmin, ale również ich jednostek organizacyjnych (np. szkół, ośrodków kultury czy pomocy społecznej), organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, którzy we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi mogą w realny sposób odmienić swoje najbliższe otoczenie.
Regulamin konkursu, zasady składania wniosków, dokumenty aplikacyjne oraz wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.wzmocnijotoczenie.pl.

---
Kontakt do Biura Prasowego konkursu:
Janusz M. Kamiński
tel. +48 606 999 444
media@wzmocnijotoczenie.plMateriał informacyjny organizatora