Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 pt. "Udział w rozgrywkach ligowych".

Liczba odwiedzających: 736
PKS.525.3.2019