Klub kolarski "Catena" - ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 pt. "Promocja Gminy Wyszków i starty w zawodach kolarskich".

Liczba odwiedzających: 676
PKS.525.2.2019