Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2019

Liczba odwiedzających: 698
Ogłoszenie PKS.524.2.2019 z dnia 15.01.2019