Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Liczba odwiedzających: 7502

Naczelnik wydziału: Agnieszka Londzin
tel. 29 743-77-20
e-mail: agnieszka.londzin@wyszkow.pl
Pokój nr 135

Księgowość podatkowa i windykacja: Izabela Kalińska
tel. 29 743-77-33
e-mail: izabela.kalinska@wyszkow.pl
Pokój nr 119

Księgowość podatkowa i windykacja: Mariola Puścian
tel. 29 743-77-33
e-mail: mariola.puscian@wyszkow.pl
Pokój nr 119

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości: Milena Szczesna
tel. 29 743-77-56
e-mail: milena.szczesna@wyszkow.pl
Pokój nr 132

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości: Agnieszka Śniadała
tel. 29 743-77-65
e-mail: agnieszka.sniadala@wyszkow.pl
Pokój nr 132

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości: Ewa Piórkowska
tel. 29 743-77-56
e-mail: ewa.piorkowska@wyszkow.pl
Pokój nr 132

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wymiar, księgowość: Ewelina Rutkowska
tel. 29 743-77-57
e-mail: ewelina.rutkowska@wyszkow.pl 
Pokój nr 133Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wymiar, księgowość: Magdalena Janasz
tel. 29 743-77-57
e-mail: magdalena.janasz@wyszkow.pl
Pokój nr 133

Podatek od środków transportowych: Anna Deluga
tel. 29 743-77-33
Pokój nr 119
e-mail: anna.deluga@wyszkow.pl