Powiatowy Urząd Pracy

Liczba odwiedzających: 2680
adres pocztowy: ul. T.Kościuszki 15, 07-200 Wyszków
strona internetowa:
www.wyszkow.praca.gov.pl

adres e-mail:

wawy@praca.gov.pl

telefon:
029 - 742 21 35

dni i godziny funkcjonowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00

przyjmowanie interesantów:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 - 14.30

bieżąca działalność:

Zadaniem PUP jest łagodzenie skutków bezrobocia zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2008r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. nr 69 poz.415 z póź.zm.)