Dzierżawa nieruchomości (ul. Stefana Okrzei) Wyszków

Liczba odwiedzających: 98
Zam: 31.01.2024r., godz. 12.58

Wyszków, dn. 30.01.2024r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późń. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:


-        część działki nr 3000/36 o pow. 445 m2, położonej w Wyszkowie  przy ul. Stefana Okrzei.


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


wykaz_pgn_31_01_2024.jpg (130 KB)