Dzierżawa nieruchomości (ul. Wąska i Ratuszowa) Wyszków

Liczba odwiedzających: 109
Zam: 09.01.2024r., godz. 12.06

Wyszków, dn. 08.01.2024r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późń. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego  w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:


 


-        część działki nr 5897/17 o pow. 12 m2, położonych w Wyszkowie  przy ul. Wąskiej,


-        część działek nr 4752/3, 4752/6 i 4761/1 o łącznej powierzchni 63 m², położonych w Wyszkowie przy    ul. Ratuszowej.


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


dzierzawa_9_01_2024.jpg (146 KB)