Dzierżawa nieruchomości (zbieg ulic: Ratuszowej i 11 Listopada) Wyszków

Liczba odwiedzających: 124
Zam: 06.12.2023r., godz. 14.44

Wyszków, dn. 06.12.2023r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późń. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:


 


- część działki nr 4758/2 i część działki nr 4759 o pow. 37 m2, położonych w Wyszkowie u zbiegu ulic: Ratuszowej i 11 Listopada.


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


pgn_6_12_2023.jpg (131 KB)