Szkolenie w ramach projektu pt. "Mazowiecka Koalicja NGO i JST"

Liczba odwiedzających: 157
Szkolenie realizowane jest przez Federację Mazowia w ramach projektu pt. "Mazowiecka Koalicja NGO i JST". Szkolenie ma na celu przybliżenie roli organizacji w środowisku pozarządowym, nie tylko na poziomie gminy, ale też - szerzej - powiatu i województwa, m.in. przybliżona zostanie rola Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego czy roli Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Spotkanie ma też charakter sieciujący dla organizacji i pokazuje rolę współpracy wewnątrz i międzysektorowej.

LGD Zielone Mosty Narwi zaprasza Wójtów/Burmistrzów/Starostów lub osoby przez nich wyznaczone na szkolenie dotyczące współpracy organizacji pozarządowych z jednostkami samorządu terytorialnego, które odbędzie się w dniu 22 listopada 2023r. godz. 9.30 – 13.00 w sali konferencyjnej (parter) Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.


Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu na adres e-mail: biuro@zielonemostynarwi.pl  do 17 listopada 2023r.


ngo_2023_szkolenie.png (438 KB)