Dzierżawa nieruchomości (ul. Warszawska, Kamieńczyk)

Liczba odwiedzających: 232
Zam: 06.09.2023r., godz. 15.03

Wyszków, dn. 06.09.2023r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344 z późń. zm.), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego   w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:


 


-        działka nr 272/4 o pow. 13172 m2, położonej w Kamieńczyku przy ul. Warszawskiej.


 


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski 


pgn_6_09_2023.jpg (168 KB)