Dzierżawa nieruchomości (ul. Wąska) Wyszków

Liczba odwiedzających: 308
Zam: 5.07.2023r., godz. 14.59

Wyszków, dn. 05.07.2023r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego                w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony: wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, stanowiących własność Gminy Wyszków i będących w zarządzie Gminy Wyszków:


-        części działek 5894 i 3691 położonych w Wyszkowie, przy ul. Wąskiej o powierzchni 50m²


 


                                                                                            Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


dzierzawa_5_07_2023.jpg (126 KB)