Dzierżawa nieruchomości (ul. Prosta, Warszawska, Szpitalna) Wyszków

Liczba odwiedzających: 316
Zam: 20.06.2023r., godz. 10.03

Wyszków, dn. 19.06.2023r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r. poz. 344), informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków przeznaczonych do dzierżawy:


-        część działki nr 3520/2 o pow. 30 m2, położonej w Wyszkowie przy ul. Prostej,


-        część działki nr 5458/5 o pow. 2,6 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Warszawskiej,


-        część działki nr 5786/2 o pow. 365 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Szpitalnej.


 


                                                                                                      Z up. Burmistrz


                                                                                                     Aneta Kowalewska


dzierzawa_20_06_2023.jpg (150 KB)