Dzierżawa nieruchomości ul. Ratuszowa (Wyszków)

Liczba odwiedzających: 317
Zam: 24.05.2023r., godz. 14.53

Wyszków, dn. 24.05.2023r.


BURMISTRZ  WYSZKOWAna podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2023r., poz. 344) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy :


- część działki nr 4761/1 o pow. 2 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Ratuszowej


 Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


 


pgn_24_05_2023.jpg (121 KB)