Dzierżawa nieruchomości Wyszków

Liczba odwiedzających: 367
Nieruchomości położone: przy ul. Henryka Sienkiewicza, przy ul. Warszawskiej, Parku Karola Ferdynanda Wazy.

Wyszków, dn. 08.03.2023r.


BURMISTRZ  WYSZKOWA


 


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, 


przeznaczonych do dzierżawy :


 


- część działki nr 3082/2 o pow. 13 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Henryka Sienkiewicza


- część działki nr 5440 o pow. 210 m², położonej w Wyszkowie przy ul. Warszawskiej


- część działki nr 4871/6 o pow. 1 m², położonej w Wyszkowie w Parku Karola Ferdynanda Wazy.


 


Burmistrz Wyszkowa


Grzegorz Nowosielski


dzierzawa_14_03_2023.jpg (166 KB)