Wykaz nieruchomości do zamiany

Liczba odwiedzających: 434
Zam. 27.07.2022r., godz. 13:27

                                                                                                         Wyszków, dnia 26.07.2022 r.


 


BURMISTRZ  WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. 2021, poz. 1899 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy ul. Aleja Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków, przeznaczonych  do zamiany:  • działki o  nr: 112/6, 113/6, 114/6, 112/7, 113/7, 114/7, 112/10, 113/10, 114/10, położone w Lucynowie.


 


 


                                                                                                           BURMISTRZ  WYSZKOWA      


                                                                                                       Grzegorz Nowosielski            


 


Zamiana_27_07_2022.jpg (186 KB)