Program prewencyjny „Dobra Drużyna PZU”

Liczba odwiedzających: 670
Ogólnopolski program mający na celu ochronę zdrowia i propagowanie zdrowego stylu życia.
Program polega na dofinansowaniu organizacji amatorskich zajęć, obozów, turniejów i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, w tym osób z niepełnosprawnością.
Od 5.000 do 15.000 zł można otrzymać na:
  • zakup sprzętu i strojów sportowych,
  • wynajem obiektów na treningi, organizację zawodów (np. na transport i wpisowe),
  • udział w turniejach i zawodach sportowych,
  • organizację zawodów, m. in. nagrody, obsługę sędziowską, obsługę medyczną.
Termin składania wniosków mija 30 czerwca.