„Księgowość w organizacji pozarządowej” - bezpłatne szkolenie dla NGO

Liczba odwiedzających: 514
Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 

  • Zasady prowadzenia księgowości w organizacjach pozarządowych zgodnie z aktualnymi przepisami prawa (stowarzyszenia, fundacje, stowarzyszenia zwykłe, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich), w tym prowadzenie uproszczonej księgowości w organizacji oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach.