Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany

Liczba odwiedzających: 338
Zam. 21.02.2022r., godz. 11:41
Wyszków, dn. 21.02.2022r.


BURMISTRZ WYSZKOWA


na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony


wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany:


- nieruchomość składająca się z działek nr 243/7, 244/7 o łącznej powierzchni 1563m2 położona w Wyszkowie,
- nieruchomość nr 5458/1 o pow. 71m2 położona w Wyszkowie, przy ul. Warszawskiej.
z up. BURMISTRZ WYSZKOWA

Zastępca Burmistrza Wyszkowa
Aneta Kowalewska