„Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyszków w 2021 roku”

Liczba odwiedzających: 672
Zam. 13.12.2021r., godz. 10:57

Tytuł projektu: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyszków w 2021 roku”

Beneficjent: Gmina Wyszków

Całkowita wartość zadania: 42 861,42 zł

Wysokość dofinansowania: 30 000,00 zł

Okres realizacji projektu: wrzesień - październik 2021r.

W dniu 14 września 2021 r. Gmina Wyszków podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wyszków w 2021 roku” w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”. Zakres zadania obejmuje usunięcie i unieszkodliwienie 113,39 Mg wyrobów zawierających azbest pochodzących od osób fizycznych z nieruchomości położonych na terenie gminy Wyszków.