Wydział Ochrony Środowiska

Liczba odwiedzających: 7125
Naczelnik Wydziału: Mirosław Wysocki
tel. 29 743-77-97
e-mail: miroslaw.wysocki@wyszkow.pl
Pokój nr 126

Ochrona przyrody: Renata Kaczmarczyk
tel. 29 743-77-92
e-mail: renata.kaczmarczyk@wyszkow.pl
Pokój nr 126

Ochrona środowiska: Beata Wasilewska
tel. 29 743-77-04
e-mail: beata.wasilewska@wyszkow.pl
Pokój nr 126 

Decyzje środowiskowe, ochrona środowiska: Katarzyna Osińska
tel. 29 743-77-92
e-mail: katarzyna.osinska@wyszkow.pl
Pokój nr 126 

Gospodarka wodna, gospodarka odpadami: Marta Ciuraj - Makarewicz
tel. 29 743-77-93
tel. 29 743-77-04
e-mail: odpady@wyszkow.pl
e-mail: marta.ciuraj-makarewicz@wyszkow.pl
Pokój nr 126 

Ochrona środowiska: Michał Karłowicz
tel. 29 743-77-91
e-mail: michal.karlowicz@wyszkow.pl
Pokój nr 126 

Rolnictwo: Beata Rosińska
tel. 29 743-77-91
e-mail: beata.rosinska@wyszkow.pl
Pokój nr 126