Dyskusja publiczna 1.10.2020 - ogłoszenie w związku z COVID -19

Liczba odwiedzających: 341
OGŁOSZENIE

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z niebezpieczną sytuacją związaną z Koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 – Urząd Miejski w Wyszkowie informuje, że zaplanowana na dzień 1 października 2020r. dyskusja publiczna dotycząca wyłożenia do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla działek położonych w kwartale ulic 11 Listopada, Pułtuskiej, Generała Józefa Sowińskiego i Ratuszowej, dla działek położonych między ulicami 11 Listopada, Pułtuskiej i Generała Józefa Sowińskiego, dla działek nr 2621/10, 2622/5, 2622/7, 2622/4, 2622/6, położonych pomiędzy ulicami: Szpitalną i Komisji Edukacji Narodowej, dla części ulicy Świętojańskiej działki nr 3001/29 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zawiązku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego WNP-I.4131.116.2020.JF z dnia 23 lipca 2020r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w oparciu o ściśle przewidziane wymogi sanitarne.

Urząd Miejski w Wyszkowie dołoży wszelkich starań aby dyskusja publiczna odbyła się w bezpiecznych i sterylnych warunkach. Prosimy osoby przybyłe o zachowanie stosownej odległości oraz zastosowanie maseczek ochronnych.

Osoby przebywające na spotkaniu proszone będą o pozostawienie oświadczenia wraz z danymi kontaktowymi, które w przypadku wystąpienia kontaktu z osobą chorą zostaną przekazane odpowiednim służbom.