Nieruchomość do sprzedaży (ul. Pułtuska)

Liczba odwiedzających: 824
Zam: 09.09.2020r., godz. 11.07
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży:

- nieruchomość składająca się z działek nr 1095/2, 1096/2, 1097/2, 1098/2, 1099/2 o łącznej powierzchni 19220m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej,
- nieruchomość składająca się z działek nr 1101/2, 1102/2, 1103/1 o łącznej powierzchni 6778m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej.