Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

Liczba odwiedzających: 764
BURMISTRZ WYSZKOWA

na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020r., poz. 65 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony

wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy:

- nr 1907/16 o pow. 38 m2, położona w Wyszkowie, przeznaczona do sprzedaży,
- nr 1907/17 o pow. 60 m2, położona w Wyszkowie, przeznaczona do sprzedaży,
- nr 1907/18 o pow. 45 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Osiedlowej, przeznaczona do sprzedaży,
- nr 3811/22 o pow. 16m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Strumykowej, przeznaczona do sprzedaży,
- nr 3811/19 i 3811/21 o łącznej pow. 12 m2, położone w Wyszkowie, przy ul. Strumykowej, przeznaczone do sprzedaży,
- nr 3817/4 o pow. 19m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Strumykowej, przeznaczona do sprzedaży,
- nr 487/4 o pow. 185m2, położona w Kamieńczyku, przeznaczona do sprzedaży,
- nr 487/1 i 487/3 o łącznej pow. 183 m2, położone w Kamieńczyku, przeznaczone do sprzedaży,
- część działki nr 3549/2 o pow. 30m2, położona w Wyszkowie przy ul. Generała Józefa Sowińskiego, przeznaczona do dzierżawy.