Nieruchomość do dzierżawy (Ślubów)

Liczba odwiedzających: 859
Zam: 16.12.2019r., godz. 09.38
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz z nieruchomością (jej częścią) położoną w pasie drogowym, drogi wewnętrznej, będącą własnością Gminy Wyszków, przeznaczoną do dzierżawy, o nr.:

- 497 w miejscowości Ślubów.