Zarządzenie 274/2019 w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zdrowia publicznego na 2020 rok oraz określenie Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Liczba odwiedzających: 684
Zam: 12.12.2019r., godz. 10.40