Nieruchomości do dzierżawy (Leszczydół Nowiny, Wyszków, Rybienko Nowe, Rybno)

Liczba odwiedzających: 678
Zam: 09.12.2019r., godz. 10.31
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jedn. Dz.U. 2018, poz. 121 z późn. zm. / informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie został wywieszony wykaz nieruchomości (ich części) położonych w pasach drogowych, dróg wewnętrznych, będących własnością Gminy Wyszków, przeznaczonych do dzierżawy, o nr.:

- 201/6 w miejscowości Leszczydół – Nowiny ul. Błękitna;
- 4336/14 w miejscowości Wyszków ul. Plażowa;
- 165/7 w miejscowości Rybienko Nowe ul. Starej Baśni;
- 679/3 w miejscowości Rybno ul. Osiedlowa;
- 1153/17 w miejscowości Wyszków.