Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego w roku 2020

Liczba odwiedzających: 730
Ogłoszenie SM.5521.43.2019 z 2.12.2019 r.