Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w roku 2020

Liczba odwiedzających: 663
Ogłoszenie PKS.524.8.2019 z dnia 2.12.2019