Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2020

Liczba odwiedzających: 651
Ogłoszenie PKS.524.7.2019 z dnia 2.12.2019r.