Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

Liczba odwiedzających: 759
Ogłoszenie PKS.524.6.2019 z dnia 2.12.2019r.