Zaproszenie do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Liczba odwiedzających: 720
8 października 2019 r. zakończył się nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji reprezentujących mazowiecki III sektor. Obecnie rozpoczyna się kolejny etap wyboru członków Rady, tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną. Sylwetki kandydatów zaprezentowane zostały na stronie internetowej: www.dialog.mazovia.pl 

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym gremium doradzającym Marszałkowi Województwa we wszelkich kwestiach związanych z działalnością pożytku publicznego. W ciągu 4 kadencji Rada odbyła 45 posiedzeń w regularnych dwumiesięcznych odstępach, jednocześnie intensywnie pracując pomiędzy posiedzeniami. Przyjęła prawie 240, skonsultowała ok. 200 projektów strategii, planów, aktów prawa miejscowego i innych istotnych dokumentów. Skutecznie przeprowadziła wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020. 

Działania Rady śledzić można na stronie www.dialog.mazovia.pl oraz na fanpage Rady na Facebooku: https://www.facebook.com/MazowieckaRadaDzialalnosciPozytkuPublicznego