Nieruchomości do sprzedaży lub zamiany (Wyszków, Kamieńczyk)

Liczba odwiedzających: 332
Zam: 14.10.2019r., godz. 12.56
BURMISTRZ WYSZKOWA na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie przy Alei Róż 2 został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wyszków,
przeznaczonych do sprzedaży lub zamiany: 

- nr 833/8 o pow. 80 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Pułtuskiej,
- nr 1785/9 o pow. 33 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Willowej,
- nr 3811/17 o pow. 29 m2, położona w Wyszkowie, przy ul. Strumykowej,
- nr 633/9 o pow. 1 000 m2, położona w Kamieńczyku,
- nr 633/10 o pow. 1 000 m2, położona w Kamieńczyku,
- nr 633/11 o pow. 1 000 m2, położona w Kamieńczyku,
- nr 633/12 o pow. 1 000 m2, położona w Kamieńczyku.