Wolność Pieśnią Wywalczona - kanon pieśni narodowych

Liczba odwiedzających: 190
Czas trwania wydarzenia: od: 15.09.2022 r., godz. 18.30 do: 15.09.2022 r., godz. 20.00