Wsparcie Gminy Wyszków dla lokalnej przedsiębiorczości

Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości jest jednym z priorytetów Gminy Wyszków. W ramach swoich kompetencji, możliwości finansowych i organizacyjnych, samorząd stara się wspierać lokalnych przedsiębiorców i umożliwiać im swobodny rozwój działalności gospodarczej, stwarzając przyjazny ku temu klimat.

Służą temu między innymi:

  • racjonalna polityka podatkowa polegająca na utrzymywaniu lokalnych opłat i podatków na stałym poziomie, narzędzia w postaci umorzeń, rozłożenia zaległych należności na raty
  • elastyczna polityka planowania przestrzennego służąca rozwojowi przedsiębiorczości
  • inwestycje gminy w rozwój infrastruktury technicznej, rozbudowa tej infrastruktury szczególnie w dzielnicy przemysłowej Wyszkowa
  • aktywne wsparcie samorządu dla osób podejmujących działalność gospodarczą (informacje o możliwościach pozyskania dotacji, szkoleniach, organizacja „Tygodnia Przedsiębiorczości”)
  • elektroniczna administracja pozwalająca oszczędzić czas przedsiębiorców, ułatwiająca załatwienie wielu urzędowych spraw
  • porządkowanie rejestrów przedsiębiorców, by były aktualne - dostosowujemy je do obowiązujących przepisów prawa
  • organizacja i współorganizacja szkoleń, spotkań, konferencji wspierających przedsiębiorców.

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top