PARP: Przyszłe kadry polskiej gospodarki

Raport przygotowany na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia na poziomie wyższym zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Zarówno odsetek studentów zadowolonych z wyboru uczelni, jak i tych pozytywnie oceniających wybór kierunku studiów jest wysoki i nie zmienił się istotnie między 2010 r. a 2013 r., choć w tym ostatnim wykazał lekką tendencję spadkową.
http://www.parp.gov.pl/index/more/41013

PARP: Partnerstwo publiczno – prywatne: konsultacje z przedsiębiorcami

Szanowni Przedsiębiorcy!
- Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.
- Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
- Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
- Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.
http://www.parp.gov.pl/index/more/41788

PARP: Jak pozyskać pieniądze z UE?

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych pt. Środki dla Mazowieckich Firm - Przygotowanie do Aplikowania o Dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz Nowe Możliwości na Lata 2014-2020.

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania projektów oraz założeniami konkursowymi w zbliżającym się konkursie do mazowieckiego programu regionalnego, a także wskazanie wstępnych informacji o środkach dla biznesu w nowej perspektywie finansowej. 

http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/spotkanie-nt-pozyskiwania-srodkow-przez-firmy-z-mazowsza-lipiecsierpien-2014-r-warszawa.html

Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę, co najmniej dobrą. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich i inżynierskich z zakresu innowacyjności.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

  • nagroda główna o wartości minimum 3000 zł,
  • dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 1500 zł.

Więcej informacji: http://goo.gl/XiC3Hp

PARP: ,,Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa’’ - Wrocław – 16 lipca 2014 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych tematyką zarządzania kompetencjami do udziału w kolejnym seminarium regionalnym ,,Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa’’, organizowanym we Wrocławiu 16 lipca 2014r.
http://www.kompetencje.nf.pl/index.html

PAIiIZ: Złoty Wiek Polski

W brytyjskim tygodniku The Economist ukazał się obszerny Raport Specjalny na temat Polski. Jego autorka przekonuje, że kraj przeżywa teraz największy rozkwit. „Od czasów Jagiellonów, kiedy państwo polskie rozciągało się od Bałtyku po Morze Czarne, Polska nie była tak wpływowa i nie odnosiła tylu sukcesów, jak obecnie”, pisze Vandeline von Bredow.
http://www.paiz.gov.pl/20140702/raport_the_economist_zloty_wiek_polski

Prezydencki konkurs dla firm przyjaznych rodzinie

Życzliwość firmy wobec rodziców małych dzieci i elastyczne podejście do organizacji czasu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom - uważają Bronisław i Anna Komorowscy. Dlatego Para Prezydencka ogłosiła konkurs dla firm i instytucji przyjaznych rodzinie.

Czytaj więcej...

PARP: Cyfrowa Polska – konkurs dla doktorantów

Jeśli jesteś doktorantem, a przedmiotem Twojej pracy naukowej jest badanie jak będzie wyglądało nasze życie w cyfrowym świecie w perspektywie następnych 15-20 lat i jeśli szukasz odpowiedzi na pytania o przyszłość Internetu, używanie nowych technologii i skok cyfryzacyjny to zapraszamy do udziału w konkursie Polska Cyfrowa 2020+. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych analiz, opinii i wizji o Polsce Cyfrowej 2020+.
http://www.web.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/21_1780_konkurs-polska-cyfrowa-2020.html

Chcesz eksportować swoje towary?

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zachęca do korzystania z Portalu Promocji Eksportu: http://www.eksporter.gov.pl

Teraz Polska Promocja

Już po raz ósmy wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 PLN, publikacje a także praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 17.10.2014.

Czytaj więcej...

PAIiIZ: Polska najatrakcyjniejsza inwestycyjnie w Europie Środkowo – Wschodniej

Polska obroniła 1. pozycję w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej.
Badanie atrakcyjności inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej  przeprowadzone zostało przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową wśród ponad 1400 inwestorów niemieckich w 16 krajach regionu. Polska utrzymała pozycję lidera, wywalczoną po raz pierwszy w ubiegłym roku, po kilku latach prowadzenia Republiki Czeskiej.
http://www.paiz.gov.pl/20140610/polska_znow_na_podium

Strona 8 z 12

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top