PAIiIZ: Jesienna ramówka PAIIZ

Do końca roku PAIiIZ weźmie udział w ponad 50 wydarzeniach promujących Polskę, jej potencjał inwestycyjny oraz zachęcających polskie firmy do międzynarodowej ekspansji. Agencja wyrusza także w świat po nowych inwestorów zagranicznych - zwłaszcza z sektora produkcyjnego.

W ostatnich latach PAIiIZ znacznie rozszerzyła pole działalności oraz wachlarz usług. Agencja powstała w celu wspierania zagranicznych przedsiębiorców we wchodzeniu na polski rynek, ale dziś namawia również polskie firmy do inwestycji za granicą, realizuje rządowe programy Go China i Go Africa, szkoli agencje inwestycyjne z Europy Wschodniej i jest beneficjentem programów unijnych  - m.in. promujących Polskę Wschodnią i turystykę medyczną. Podczas śniadania prasowego prezes PAIiIZ Sławomir Majman przedstawił plany Agencji na najbliższe miesiące.
http://www.paiz.gov.pl/20140812/jesienna_ramowka_w_paiiiz

PARP: Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa Świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 12 sierpnia 2014 r. w Kielcach, na którym dowiedzą się Państwo jak zarządzać kompetencjami i budować markę pracodawcy oraz jak w praktyce wdrażać metody podnoszenia kompetencji pracowników firmy.
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/36122

PARP: Międzynarodowe targi owoców i warzyw we Włoszech

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy działające w branży owocowo-warzywnej do udziału w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw MACFRUT w Cesenie we Włoszech.
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/misja-handlowa-na-targi-macfrut-24-25-wrzesnia-2014-r-cesena.html

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

Od 30 lipca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014.

Kto może składać wnioski: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegóły: http://mazowia.eu/komunikaty/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-konkursu-rpowm-1-5-1-2014.html

PARP: Przyszłe kadry polskiej gospodarki

Raport przygotowany na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia na poziomie wyższym zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Zarówno odsetek studentów zadowolonych z wyboru uczelni, jak i tych pozytywnie oceniających wybór kierunku studiów jest wysoki i nie zmienił się istotnie między 2010 r. a 2013 r., choć w tym ostatnim wykazał lekką tendencję spadkową.
http://www.parp.gov.pl/index/more/41013

PARP: Partnerstwo publiczno – prywatne: konsultacje z przedsiębiorcami

Szanowni Przedsiębiorcy!
- Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.
- Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
- Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
- Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.
http://www.parp.gov.pl/index/more/41788

PARP: Jak pozyskać pieniądze z UE?

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych pt. Środki dla Mazowieckich Firm - Przygotowanie do Aplikowania o Dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz Nowe Możliwości na Lata 2014-2020.

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania projektów oraz założeniami konkursowymi w zbliżającym się konkursie do mazowieckiego programu regionalnego, a także wskazanie wstępnych informacji o środkach dla biznesu w nowej perspektywie finansowej. 

http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/spotkanie-nt-pozyskiwania-srodkow-przez-firmy-z-mazowsza-lipiecsierpien-2014-r-warszawa.html

Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w IV edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace magisterskie lub inżynierskie obronione w terminie od 1 czerwca 2012 r. do 13 października 2014 r. na ocenę, co najmniej dobrą. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych prac dyplomowych: magisterskich i inżynierskich z zakresu innowacyjności.

W konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe:

  • nagroda główna o wartości minimum 3000 zł,
  • dwa wyróżnienia, każde o wartości minimum 1500 zł.

Więcej informacji: http://goo.gl/XiC3Hp

PARP: ,,Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa’’ - Wrocław – 16 lipca 2014 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców zainteresowanych tematyką zarządzania kompetencjami do udziału w kolejnym seminarium regionalnym ,,Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa’’, organizowanym we Wrocławiu 16 lipca 2014r.
http://www.kompetencje.nf.pl/index.html

PAIiIZ: Złoty Wiek Polski

W brytyjskim tygodniku The Economist ukazał się obszerny Raport Specjalny na temat Polski. Jego autorka przekonuje, że kraj przeżywa teraz największy rozkwit. „Od czasów Jagiellonów, kiedy państwo polskie rozciągało się od Bałtyku po Morze Czarne, Polska nie była tak wpływowa i nie odnosiła tylu sukcesów, jak obecnie”, pisze Vandeline von Bredow.
http://www.paiz.gov.pl/20140702/raport_the_economist_zloty_wiek_polski

Prezydencki konkurs dla firm przyjaznych rodzinie

Życzliwość firmy wobec rodziców małych dzieci i elastyczne podejście do organizacji czasu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom - uważają Bronisław i Anna Komorowscy. Dlatego Para Prezydencka ogłosiła konkurs dla firm i instytucji przyjaznych rodzinie.

Czytaj więcej...

Strona 7 z 11

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top