Szkolenie w ramach projektu EKOnomia w biznesie

Zapraszamy małe przedsiębiorstwa do skorzystania ze szkoleń i doradztwa w ramach projektu "EKOnomia w biznesie".

Więcej informacji tutaj

Czytaj więcej...

Wyszkowska konferencja odnośnie kształcenia zawodowego

Starosta Wyszkowski Bogdan Pągowski oraz Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Ostrołęce Teresa Michalak mają zaszczyt zaprosić na konferencję: „Szkoły i pracodawcy - razem ku lepszej jakości kształcenia zawodowego”. Data: 26.03.2015 r. (czwartek), godz. 13.00. Miejsce: aula Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie, ul. Geodetów 45a.

Program konferencji:

  • Struktura kształcenia zawodowego na potrzeby rynku w Powiecie Wyszkowskim,
  • Specjalna Strefa Ekonomiczna —szanse dla powiatu,
  • Doświadczenie psychologa i doradcy,
  • Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe —uwagi praktyka,
  • Oczekiwania pracodawcy —współpraca ze szkołą.

Zaproszenie

Informacja Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych

Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych informuje, że wprowadził do swojej oferty nowy produkt poręczeniowy, jakim jest poręczenie wadialne.

Poręczenia zapłaty wadium przetargowego oferowane przez MFPK skierowane są wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę, oddział lub prowadzących inwestycje na terenie Województwa Mazowieckiego.

Fundusz działając na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenie Mazowsza pragnąłby zaoferować tę prostą, szybką dla przedsiębiorcy i bezgotówkową formę wniesienia wadium, między innymi jako element mogący mieć wpływ na wzrost wiarygodności uczestnika przetargu, również przy przetargach organizowanych przez podległe Gminie Wyszków jednostki publiczne.

Kliknij i zobacz więcej szczegółów.

III rata sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem września 2014r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty III RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminie do 30 września  następuje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który pod patronatem Prezydenta RP odbywać się będzie w Katowicach od 22 do 25 września 2014 r.
http://www.kongresmsp.eu/pl/

V Polskie Forum Biznesu w Niderlandach

18 października, w prestiżowej lokalizacji High Tech Campus w Eindhoven odbędzie się piąta edycja Polskiego Forum Biznesu w Niderlandach. Forum będzie okazją do nawiązania nowych oraz wzmocnienia istniejących kontaktów w gronie polskich, holenderskich i flandryjskich firm, inwestorów oraz przedstawicieli administracji. Program Forum uwzględnia kojarzenie partnerów handlowych, seminaria tematyczne, np.: Biznes w Niderlandach.
http://www.armsa.pl/V,Forum,Polskie,Biznesu,w,Niderlandach,268.html

Eco Driving

Agencja Rozwoju Mazowsza SA zaprasza przedsiębiorców i mieszkańców Mazowsza do udziału w bezpłatnym szkoleniu
http://armsa-ecodriving.pl/?page_id=14

PAIiIZ: Jesienna ramówka PAIIZ

Do końca roku PAIiIZ weźmie udział w ponad 50 wydarzeniach promujących Polskę, jej potencjał inwestycyjny oraz zachęcających polskie firmy do międzynarodowej ekspansji. Agencja wyrusza także w świat po nowych inwestorów zagranicznych - zwłaszcza z sektora produkcyjnego.

W ostatnich latach PAIiIZ znacznie rozszerzyła pole działalności oraz wachlarz usług. Agencja powstała w celu wspierania zagranicznych przedsiębiorców we wchodzeniu na polski rynek, ale dziś namawia również polskie firmy do inwestycji za granicą, realizuje rządowe programy Go China i Go Africa, szkoli agencje inwestycyjne z Europy Wschodniej i jest beneficjentem programów unijnych  - m.in. promujących Polskę Wschodnią i turystykę medyczną. Podczas śniadania prasowego prezes PAIiIZ Sławomir Majman przedstawił plany Agencji na najbliższe miesiące.
http://www.paiz.gov.pl/20140812/jesienna_ramowka_w_paiiiz

PARP: Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa Świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 12 sierpnia 2014 r. w Kielcach, na którym dowiedzą się Państwo jak zarządzać kompetencjami i budować markę pracodawcy oraz jak w praktyce wdrażać metody podnoszenia kompetencji pracowników firmy.
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/36122

PARP: Międzynarodowe targi owoców i warzyw we Włoszech

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy działające w branży owocowo-warzywnej do udziału w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw MACFRUT w Cesenie we Włoszech.
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/misja-handlowa-na-targi-macfrut-24-25-wrzesnia-2014-r-cesena.html

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

Od 30 lipca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014.

Kto może składać wnioski: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegóły: http://mazowia.eu/komunikaty/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-konkursu-rpowm-1-5-1-2014.html

Strona 6 z 11

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top