III rata sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem września 2014r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty III RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.
W przypadku niedokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia w terminie do 30 września  następuje wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

IV Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w IV Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który pod patronatem Prezydenta RP odbywać się będzie w Katowicach od 22 do 25 września 2014 r.
http://www.kongresmsp.eu/pl/

V Polskie Forum Biznesu w Niderlandach

18 października, w prestiżowej lokalizacji High Tech Campus w Eindhoven odbędzie się piąta edycja Polskiego Forum Biznesu w Niderlandach. Forum będzie okazją do nawiązania nowych oraz wzmocnienia istniejących kontaktów w gronie polskich, holenderskich i flandryjskich firm, inwestorów oraz przedstawicieli administracji. Program Forum uwzględnia kojarzenie partnerów handlowych, seminaria tematyczne, np.: Biznes w Niderlandach.
http://www.armsa.pl/V,Forum,Polskie,Biznesu,w,Niderlandach,268.html

Eco Driving

Agencja Rozwoju Mazowsza SA zaprasza przedsiębiorców i mieszkańców Mazowsza do udziału w bezpłatnym szkoleniu
http://armsa-ecodriving.pl/?page_id=14

PAIiIZ: Jesienna ramówka PAIIZ

Do końca roku PAIiIZ weźmie udział w ponad 50 wydarzeniach promujących Polskę, jej potencjał inwestycyjny oraz zachęcających polskie firmy do międzynarodowej ekspansji. Agencja wyrusza także w świat po nowych inwestorów zagranicznych - zwłaszcza z sektora produkcyjnego.

W ostatnich latach PAIiIZ znacznie rozszerzyła pole działalności oraz wachlarz usług. Agencja powstała w celu wspierania zagranicznych przedsiębiorców we wchodzeniu na polski rynek, ale dziś namawia również polskie firmy do inwestycji za granicą, realizuje rządowe programy Go China i Go Africa, szkoli agencje inwestycyjne z Europy Wschodniej i jest beneficjentem programów unijnych  - m.in. promujących Polskę Wschodnią i turystykę medyczną. Podczas śniadania prasowego prezes PAIiIZ Sławomir Majman przedstawił plany Agencji na najbliższe miesiące.
http://www.paiz.gov.pl/20140812/jesienna_ramowka_w_paiiiz

PARP: Od kompetencji pracowników do efektywności przedsiębiorstwa

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa Świętokrzyskiego do udziału w bezpłatnym seminarium regionalnym, które odbędzie się 12 sierpnia 2014 r. w Kielcach, na którym dowiedzą się Państwo jak zarządzać kompetencjami i budować markę pracodawcy oraz jak w praktyce wdrażać metody podnoszenia kompetencji pracowników firmy.
http://pokl.parp.gov.pl/index/more/36122

PARP: Międzynarodowe targi owoców i warzyw we Włoszech

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza firmy działające w branży owocowo-warzywnej do udziału w Międzynarodowych Targach Owoców i Warzyw MACFRUT w Cesenie we Włoszech.
http://www.een.org.pl/index.php/Europa/articles/misja-handlowa-na-targi-macfrut-24-25-wrzesnia-2014-r-cesena.html

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości”

Od 30 lipca 2014r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU ) przyjmuje  wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – konkurs nr RPOWM/1.5/1/2014.

Kto może składać wnioski: Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa
Na co można otrzymać dofinansowanie: Dofinansowanie w ramach konkursu będzie można otrzymać wyłącznie na realizację inwestycji obejmujących zakup (wraz z uruchomieniem) środków trwałych (maszyny, urządzenia i środki transportu) oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Szczegóły: http://mazowia.eu/komunikaty/rusza-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-konkursu-rpowm-1-5-1-2014.html

PARP: Przyszłe kadry polskiej gospodarki

Raport przygotowany na podstawie badań studentów oraz analizy kierunków kształcenia na poziomie wyższym zrealizowanych w 2013 roku w ramach IV edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Zarówno odsetek studentów zadowolonych z wyboru uczelni, jak i tych pozytywnie oceniających wybór kierunku studiów jest wysoki i nie zmienił się istotnie między 2010 r. a 2013 r., choć w tym ostatnim wykazał lekką tendencję spadkową.
http://www.parp.gov.pl/index/more/41013

PARP: Partnerstwo publiczno – prywatne: konsultacje z przedsiębiorcami

Szanowni Przedsiębiorcy!
- Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na warunki prowadzenia własnej firmy proszę wziąć udział w TEŚCIE MSP.
- Test MSP to możliwość przekazania własnej opinii na temat planowanej ustawy lub innej regulacji dotyczącej działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.
- Test MSP to nowatorskie podejście pozwalające na tworzenie prawa sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej.
- Test MSP to gwarancja tego, że Państwa odpowiedzi będą miały wpływ na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań prawnych.
http://www.parp.gov.pl/index/more/41788

PARP: Jak pozyskać pieniądze z UE?

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w spotkaniach informacyjnych pt. Środki dla Mazowieckich Firm - Przygotowanie do Aplikowania o Dotację w Działaniu 1.5 RPO oraz Nowe Możliwości na Lata 2014-2020.

Celem spotkań jest zapoznanie uczestników z zasadami przygotowania projektów oraz założeniami konkursowymi w zbliżającym się konkursie do mazowieckiego programu regionalnego, a także wskazanie wstępnych informacji o środkach dla biznesu w nowej perspektywie finansowej. 

http://www.een.org.pl/index.php/Szkolenia/articles/spotkanie-nt-pozyskiwania-srodkow-przez-firmy-z-mazowsza-lipiecsierpien-2014-r-warszawa.html

Strona 6 z 11

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top