Opłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem września 2016r.  przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty III RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487) z dniem 01.01.2016r., wygaśnięcie zezwolenie następuje- zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b- w przypadku niedopełnienia w określonym ustawowo terminie (do 30.09.2016r.) obowiązku dokonania raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększonej o 30% tej opłaty- w przypadku niewniesienia raty tej opłaty).  Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – odpłatnych ofert, nadawanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Urząd Miejski w Wyszkowie na prośbę Ministerstwa Rozwoju przypomina przedsiębiorcom o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

VIII EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA

Już po raz ósmy Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodzi i przyzna tytuł Innowatora Mazowsza naukowcom i firmom, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego losy śledzi coraz szersze grono odbiorców. To doskonała forma promocji dla uczestników, która obrazuje ogromny potencjał mieszkańców województwa mazowieckiego. Konkurs Innowator Mazowsza jest realizowany w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec.

Termin naboru wniosków/aplikacji konkursowych mija 22.09.2016.

Szczegółowe informacje o naborze: link

Czytaj więcej...

II Rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem maja 2016r.  przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty II RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487) z dniem 1.01.2016r., wygaśnięcie zezwolenie następuje -zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b- w przypadku niedopełnienia w określonym ustawowo terminie (do 31.05.2016 r.) obowiązku dokonania raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększonej o 30% tej opłaty- w przypadku niewniesienia raty tej opłaty). Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Konferencje regionalne "Przedsiębiorca z klimatem"

Konferencje

W ramach projektu odbędzie się 7 konferencji regionalnych w Radomiu, Płocku, Siedlcach (woj. mazowieckie), Łańcucie (woj. podkarpackie), Zambrowie (woj. podlaskie), Połczynie Zdroju (woj. zachodniopomorskie) oraz Nowym Sączu (woj. małopolskim).

Celem konferencji  jest:

  • zwiększenie świadomości przedsiębiorców z zakresu efektywności energetycznej,
  • upowszechnienie niskonakładowych rozwiązań ograniczających zużycie energii  możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie,
  • propagowanie postaw proekologicznych oraz kreowanie wśród przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności względem środowiska naturalnego i klimatu,
  • promocja „Przedsiębiorców z klimatem” czyli tych, którzy podjęli działania zwiększające  efektywność energetyczną swojej firmy,
  • promowanie poradnika „Przedsiębiorstwo z klimatem”, gdzie zostaną zaprezentowane proekologiczne rozwiązania związane oszczędnościami energii w firmie. Czytaj więcej...

Wyszkowskie Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Opłata I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem stycznia 2016r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty I RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

  Podstawę naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń stanowi pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży     w roku poprzednim, złożone przez przedsiębiorcę do 31 stycznia 2016r. Druki oświadczeń można otrzymać w Wydziale Ogólnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego (pokój Nr 114) lub pobrać ze strony  internetowej www.wyszkow.pl.

Czytaj więcej...

Zgłoszenia na I Wyszkowskie Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz: Wyszków - tu się dobrze mieszka!

Przypominamy o możliwości zgłaszania się na I Wyszkowskie Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz: "Wyszków - tu się dobrze mieszka!".
Pierwsze w historii Wyszkowa regionalne targi będą świetnym sposobem promocji oraz zachęceniem do zamieszkania w naszej gminie. Dla wystawiających się lokalnych firm jest to najbardziej atrakcyjny sposób komunikowania się z rynkiem – bezpośredni. Targi mają najwyższą skuteczność w procesie sprzedaży. To doskonała inwestycja marketingowa: można zwiększyć swój udział w rynku, odzyskać dawnych klientów, bądź dotrzeć do nowych, budować wizerunek, zaprezentować nowości rynkowe, utrwalić więzi z mieszkańcami i mediami, a także zmotywować własnych pracowników.
I Wyszkowskie Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz odbędą się 13 marca 2016 r. na hali sportowej WOSiR.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Życzenia świąteczne

Konkurs "Przedsiębiorca z klimatem"

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli najciekawsze niskonakładowe rozwiązania obniżające zużycie energii, działania zwiększające efektywność energetyczną lub wprowadzili nowy ekologiczny produkt lub usługi w swojej działalności (o zmniejszonym oddziaływaniu na środowisko, bądź zmniejszający zużycie energii).
Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/konkurs

Zapraszamy również do korzystania z konsultacji z zakresu efektywności energetycznej dedykowanych przedsiębiorcom. Dane teleadresowe naszych punktów konsultacyjnych dostępne są stronie projektu: http://www.przedsiebiorcazklimatem.pl/

Strona 5 z 12

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top