Nowe proaktywne usługi dla przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach.

Więcej informacji

Wyszkowskie Targi dla Kobiet 2017

Z okazji Dnia Kobiet w przyszłym roku organizujemy Wyszkowskie Targi dla Kobiet. Zapowiadaliśmy, że targi będą mieć charakter cykliczny. Uważamy jednak, że należy zmieniać ich formułę, żeby nie wyczerpać zainteresowania i corocznie w jakiś sposób odświeżać imprezę. Chcemy wspierać rozwój przedsiębiorczości w naszym mieście m.in. poprzez organizację takich wydarzeń. Dajemy lokalnym firmom szansę zaprezentowania się, bezpośredni kontakt z klientami, zapoznanie się ze swoją branżą, konkurencją, zbudować relacje z mieszkańcami i mediami, a także zmotywować swoich pracowników. Targi to doskonała okazja dotarcia do wielu grup społecznych, pozyskania nowych klientów, zaprezentowania nowości. Wyszkowskie Targi dla Kobiet pod hasłem "Extra Wyszkowianka" odbędą się 12 marca 2017 roku na hali sportowej (ul. Geodetów 45).

Czytaj więcej...

Mazowiecki Laur Przedsiębiorczości 2016

Zachęcamy lokalne firmy do wzięcia udziału w I edycji Konkursu Warszawskiej Izby Gospodarczej, którego celem jest uhonorowanie osób i instytucji oraz wyróżnienie osiągnięć przedsiębiorców z regionu mazowieckiego bazujących na wiedzy innowacyjnej nowoczesnej technologii. Konkurs ma na celu wyłonienie projektów oraz osiągnięć, które rozwijają działalność innowacyjną i kreują wartość produktu, usługi i technologii.

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy

Uwagi i opinie dotyczące diagnozy społeczno-gospodarczej wyznaczającej obszary zdegradowane i rewitalizacji na terenie Gminy Wyszków

Gmina Wyszków przystępuje do kolejnego etapu prac związanych z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Wyszków na lata 2016-2023.
W związku z powyższym przedstawiamy Państwu diagnozę obszaru Gminy Wyszków na podstawie której możliwe było wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.
Zapraszamy do zgłaszania uwag i opinii do przedmiotowych obszarów. Uwagi i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do 19.09.2016r. do godz. 16.00 w formie elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie wpisując „LPR” lub osobiście w pokoju 104 Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

DIAGNOZA

MAPY

Opłata III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem września 2016r.  przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty III RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487) z dniem 01.01.2016r., wygaśnięcie zezwolenie następuje- zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b- w przypadku niedopełnienia w określonym ustawowo terminie (do 30.09.2016r.) obowiązku dokonania raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększonej o 30% tej opłaty- w przypadku niewniesienia raty tej opłaty).  Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – odpłatnych ofert, nadawanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Urząd Miejski w Wyszkowie na prośbę Ministerstwa Rozwoju przypomina przedsiębiorcom o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.

VIII EDYCJA KONKURSU INNOWATOR MAZOWSZA

Już po raz ósmy Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodzi i przyzna tytuł Innowatora Mazowsza naukowcom i firmom, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a jego losy śledzi coraz szersze grono odbiorców. To doskonała forma promocji dla uczestników, która obrazuje ogromny potencjał mieszkańców województwa mazowieckiego. Konkurs Innowator Mazowsza jest realizowany w dwóch kategoriach: Młoda Innowacyjna Firma oraz Innowacyjny Młody Naukowiec.

Termin naboru wniosków/aplikacji konkursowych mija 22.09.2016.

Szczegółowe informacje o naborze: link

Czytaj więcej...

II Rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem maja 2016r.  przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty II RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

Stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 487) z dniem 1.01.2016r., wygaśnięcie zezwolenie następuje -zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b- w przypadku niedopełnienia w określonym ustawowo terminie (do 31.05.2016 r.) obowiązku dokonania raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększonej o 30% tej opłaty- w przypadku niewniesienia raty tej opłaty). Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Konferencje regionalne "Przedsiębiorca z klimatem"

Konferencje

W ramach projektu odbędzie się 7 konferencji regionalnych w Radomiu, Płocku, Siedlcach (woj. mazowieckie), Łańcucie (woj. podkarpackie), Zambrowie (woj. podlaskie), Połczynie Zdroju (woj. zachodniopomorskie) oraz Nowym Sączu (woj. małopolskim).

Celem konferencji  jest:

  • zwiększenie świadomości przedsiębiorców z zakresu efektywności energetycznej,
  • upowszechnienie niskonakładowych rozwiązań ograniczających zużycie energii  możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie,
  • propagowanie postaw proekologicznych oraz kreowanie wśród przedsiębiorców poczucia odpowiedzialności względem środowiska naturalnego i klimatu,
  • promocja „Przedsiębiorców z klimatem” czyli tych, którzy podjęli działania zwiększające  efektywność energetyczną swojej firmy,
  • promowanie poradnika „Przedsiębiorstwo z klimatem”, gdzie zostaną zaprezentowane proekologiczne rozwiązania związane oszczędnościami energii w firmie. Czytaj więcej...

Wyszkowskie Targi Budowlane i Wyposażenia Wnętrz

Noworoczne spotkanie z przedsiębiorcami

Strona 4 z 11

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top