Niskooprocentowane pożyczki dla MŚP oraz Start-upów

Prowadzisz swój biznes?
Myślisz o jego rozwoju, ale brakuje Ci środków?
Weź udział w organizowanym przez BGK oraz Urząd Miejski w Wyszkowie spotkaniu, a dowiesz się o niskooprocentowanych pożyczkach finansowanych z funduszy unijnych!
Udział w spotkaniach jest bezpłatny, a w zamian otrzymujesz praktyczną wiedzę na temat pożyczek unijnych – udzielanych na warunkach znacznie korzystniejszych niż rynkowe.
Dzięki pomocy eksperta BGK, z łatwością zapoznasz się z całą potrzebną dokumentacją.

 

 

 

 

 

Biała lista podatników VAT

W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 1 września na stronie Ministerstwa Finansów będzie publikowana tzw. Biała lista podatników VAT. Lista będzie zawierać m.in. numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać płatności w ramach rozliczeń za produkty i usługi. Aktualizacji numeru rachunku przedsiębiorcy mogą dokonać za pośrednictwem CEIDG. Należy zwrócić uwagę, że sankcje za dokonanie wpłaty na rachunki inne niż widniejące na liście, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. Szczegółowe informacje dostępne są w serwisie biznes.gov.pl.

Wszelkie przydatne informacje dotyczące składania wniosków w CEIDG dostępne są w serwisie biznes.gov.pl. 

Opłata II raty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem maja 2019r.  przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty II RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży.

            Stosownie do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.  z 2018r., poz. 2137 z późn. zm.) z dniem 1.01.2016r., wygaśnięcie zezwolenia następuje - zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b- w przypadku niedopełnienia w określonym ustawowo terminie (do 31.05.2019r.) obowiązku dokonania raty opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (powiększonej o 30% tej opłaty - w przypadku niewniesienia raty tej opłaty).  Przedsiębiorca może wówczas wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Informacje dotyczące uchwały "reklamowej"

Kiedy w 2017 roku przyjmowaliśmy uchwałę reklamową byliśmy pionierem, drugim po Ciechanowie samorządem w województwie mazowieckim. Przyświecała nam idea porządkowania przestrzeni publicznej i podjęliśmy to wyzwanie, takie też były oczekiwania społeczne – by miasto było piękne i przestrzennie uporządkowane.

Nie zmieniamy kierunku swojego myślenia. Nadal uważamy, że naszemu miastu należy nadawać estetyczny wygląd, pozbywać się szpecącej architektury. Mamy jednak poczucie zbyt małej wiedzy i świadomości mieszkańców, zwłaszcza przedsiębiorców w zakresie zmian. Chcemy doskonalić prawo tak, by było akceptowane, rozumiane i służyło mieszkańcom. Mamy również sygnały, że przyjęte przez nas rozwiązania są zbyt restrykcyjne, więc warto jeszcze raz się nad nimi pochylić.

Chcemy zebrać doświadczenia innych samorządów, jeszcze raz i jeszcze szerzej skonsultować proponowane zmiany i wspólnie wypracować dobre rozwiązania. Chcemy też położyć większy nacisk na edukację w tym zakresie i mieć przekonanie, że nasze społeczeństwo dojrzało do zmian. Nigdy nie jest za późno na refleksję i zawsze warto zastanawiać się jak zrobić coś lepiej i skuteczniej.

Doceniamy zawartość merytoryczną tej uchwały, ale mamy poczucie, że powinna ona stanowić kompromis pomiędzy swobodą prowadzenia działalności gospodarczej i wsparcie lokalnych przedsiębiorców a potrzebą przeciwdziałania chaosowi w przestrzeni publicznej.

Prosimy przedsiębiorców o wstrzymanie się z wprowadzaniem zmian i zamawianiem nowych reklam do czasu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego oraz wypracowania nowej uchwały reklamowej.

Badania na rynek - miasta średnie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs Badania na rynek. Jego celem jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Twojej firmy poprzez sfinansowanie wprowadzenia na rynek innowacyjnych produktów lub wdrożenia w firmie innowacyjnych procesów technologicznych, które są wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Innowacja produktowa albo procesowa musi mieć charakter co najmniej na poziomie kraju. Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 EUR
Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu. Więcej informacji w serwisie PARP

Nowy serwis informacyjno - usługowy dla firm

Biznes.gov.pl to serwis przeznaczony dla osób zamierzających rozpocząć i prowadzących działalność gospodarczą. Celem portalu jest pomoc w realizacji spraw związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności oraz uproszczenie formalności niezbędnych do założenia i prowadzenia firmy.

W serwisie dostępne są opisy urzędowych usług oraz gotowe formularze. Za pomocą serwisu, osoby prowadzące firmę mogą składać wnioski do instytucji państwowych drogą elektroniczną, a także załatwiać swoje biznesowe sprawy przez internet. Serwis łączy w sobie wiele usług i funkcji nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla administracji państwowej. Przedsiębiorcy znajdą tutaj szczegółowe informacje o obowiązujących przepisach prawa, wymaganych procedurach i formalnościach związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce oraz w całej Unii Europejskiej.

Serwis spełnia też rolę wyszukiwarki danych kontaktowych wszystkich instytucji obsługujących przedsiębiorców. Daje praktyczne instrukcje, jak sobie radzić w biznesie, i umożliwia realizację spraw administracyjnych drogą elektroniczną (poprzez moduł Usługi Online).

Czytaj więcej...

Nowa wersja programu Płatnik

Nowy Płatnik – nie czekaj

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu. Program Płatnik został uaktualniony w związku z projektem e-akta i małą działalnością gospodarczą (MDG).

Program Płatnik w wersji 10.02.02 umożliwia obsługę nowych i zmienionych formularzy ubezpieczeniowych takich jak: ZUS OSW, ZUS RIA, ZUS ZWUA, ZUS RPA czy ZUS DRA cz.II i ZUS RCA cz.II. Inną nowością w programie jest prezentacja w kartotece płatnika informacji o złożonym lub odwołanym ZUS OSW i złożonym ZUS RIA czy też informacji o najniższej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz liczbę dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w programie związane są z projektem e-akta – elektronizacja akt pracowniczych. Najnowsza wersja programu jest do pobrania ze strony zus.pl.  

Zachęcamy także Państwa do zapoznania się z krótkimi filmikami instruktażowymi, w których krok po kroku pokazaliśmy m. in. jak wypełniać nowe dokumenty. Filmiki są dostępne na stronie zus.pl i kanale ZUS na YouTube.

Akademia Menadżera Innowacji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości kieruje do Państwa zaproszenie do udziału w pilotażowej edycji nowatorskiego programu Akademia Menadżera Innowacji.

Akademia Menadżera Innowacji  (AMI) to autorski program doradczo-szkoleniowy, skoncentrowany na nabyciu przez firmę i jej menadżerów kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju i wdrażania innowacji. AMI to szansa na nowoczesność i wzrost rentowności Państwa firmy. Oferujemy pakiet ukierunkowanych działań, których efektem będą m.in. poprawa efektywności pracy oraz wzmacnianie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Czytaj więcej...

Nowe przepisy: E-akta

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców oraz obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

W związku z powyższym w celu upowszechnienia wiedzy o projekcie E-akta zwracamy się do Państwa z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji materiałów informacyjnych dotyczących E-akta oraz udostępniania ich przedsiębiorcom i podmiotom współpracującym. 

Materiały obejmują:

•       komunikat do przedsiębiorców - zmiany w okresie przechowywania akt pracowniczych,

•       komunikat dla firm zewnętrznych, np. biur rachunkowych, które obsługują płatników składek,

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjne Wyszków

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 26 września 2018 roku w Dom weselny Kasztelanka, ul. Stolarska 2 w Wyszkowie.

W trakcie spotkania będą Państwo mieli możliwość dowiedzieć się o ułatwieniach dla firm wprowadzonych przez Konstytucję Biznesu, zmianach w zakresie prawa podatkowego, zamówień publicznych, ubezpieczeń a także o ofercie wsparcia dla małych i średnich firm.

W spotkaniu udział weźmie m.in. Marek Zagórski – Minister Cyfryzacji, Małgorzata Oleszczuk – Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Maciej Kawecki – Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji oraz Zbigniew Grzymała – Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 12

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top