Teraz Polska Promocja

Już po raz ósmy wystartował Konkurs „Teraz Polska Promocja”. Na laureatów najlepszych prac magisterskich dotyczących promocji Polski czekają nagrody pieniężne o łącznej wartości ok. 50.000 PLN, publikacje a także praktyki i staże. Prace można zgłaszać do 17.10.2014.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, PAIiIZ, POT oraz PARP już po raz ósmy organizują konkurs na najlepszą pracę magisterską ”Teraz Polska Promocja”.

Tematyką jest szeroko rozumiana promocja Polski, w tym promocja ogólna (wizerunkowa), gospodarcza, rolno-spożywcza, turystyczna, sportowa, kulturalna i naukowa Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie.

Zgłoszenie prac magisterskich do 17 października.

Więcej informacji oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie:
www.terazpolska.pl/pl/konkurs-teraz-polska-promocja (Teraz Polska)