Więcej samodzielności dla samorządów

Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta RP we wtorek, 28 stycznia gościł w Wyszkowie, gdzie spotkał się z samorządowcami i przedsiębiorcami. Podczas spotkania Pan Minister mówił o inicjatywach ustawodawczych Prezydenta, szczególnie istotnych dla samorządów terytorialnych oraz rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Wspomniał między innymi o ustawie o instrumentach na rzecz ochrony krajobrazu, dzięki której gminy będą mogły uchwalać lokalny kodeks reklamowy, regulujący kwestie związane z sytuowaniem reklam zewnętrznych, tak często szpecących nasze miasta. Ustawa ma umożliwi samorządom wprowadzenie pewnego ładu reklamowego.

- Lokalna przedsiębiorczość jest nierozerwalnie związana z lokalnym samorządem – mówił minister Dziekoński w Wyszkowie. W Pałacu Prezydenckim trwają prace nad ustawą o współdziałaniu na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego. Ustawa ta ma wzmacniać poziom niezależności i samodzielności samorządów. Ma też dawać samorządom podstawy prawne i narzędzia do współpracy z przedsiębiorcami. Umożliwi samorządom uczestniczenie w spółkach prawa handlowego – o ile rada gminy wyrazi na to zgodę.
- Więcej samodzielności dla samorządów – stanowczo postulował minister Dziekoński. Ustawa przygotowywana przez Kancelarię Prezydenta zakłada miedzy innymi takie regulacje, dzięki którym samorządom nie będzie ustawowo narzucany sposób realizacji ich zadań. Prezydent proponuje także intensyfikacje mechanizmów konsultacji społecznych, wprowadzenie lokalnej inicjatywy społecznej, wysłuchania obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych. Prezydent proponuje również zmiany w zasadach przeprowadzania referendum lokalnego – zgodnie z jego projektem miałoby ono być ważne wówczas, gdy bierze w nim udział tylu wyborców, ilu brało udział w wyborze odwoływanego organu.

W ciągu przeszło godzinnej dyskusji wyszkowscy samorządowcy i przedsiębiorcy dzielili się z ministrem swoimi uwagami i spostrzeżeniami, zgłosili też szereg problemów istotnych dla swoich lokalnych wspólnot.

  • IMG_5240
  • IMG_5268
  • IMG_5270
  • IMG_5273
  • IMG_5274

Partnerzy

Współpraca

Deklaracja współpracy do pobrania:
Adobe PDF file (.pdf)
Microsoft Word file (.doc)

REGULAMIN

Go to top