III rata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Wyszków

Burmistrz Wyszkowa przypomina, że z końcem września 2021 r. przedsiębiorcom prowadzącym punkty sprzedaży napojów alkoholowych upływa termin wniesienia opłaty III RATY za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opłaty należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (numer konta: 25 8931 0003 0002 2233 2039 0003), najpóźniej do dnia 30 września 2021r.

Płatności można dokonać w Polskim Banku Spółdzielczym przy ul. Tadeusza Kościuszki w Wyszkowie, w Punkcie Kasowym PBS w Urzędzie Miejskim bądź też przelewem na rachunek gminy. O terminie decydować będzie data stempla pocztowego lub potwierdzenie dokonania  przelewu w banku bądź przez internet.

Niedopełnienie powyższego obowiązku, z uwzględnieniem zapisów art. 18 ust. 12 pkt 5 (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1119) ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, skutkować będzie wygaśnięciem zezwolenia.

Z uwagi na obecnie panującą sytuację, zalecamy regulowanie  płatności w formie bezgotówkowej - przelewem bankowym.